Nasza Loteria NaM - pasek na kartach artykułów

Duża inwestycja drogowa w Zagłębiu. Będzie kosztować prawie 300 mln zł. Co powstanie na DK94 i w Sławkowie?

Piotr Sobierajski
Piotr Sobierajski
Euroterminal Sławków to jedno z największych centrów przeładunkowych w kraju

Zobacz kolejne zdjęcia/plansze. Przesuwaj zdjęcia w prawo naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE
Euroterminal Sławków to jedno z największych centrów przeładunkowych w kraju Zobacz kolejne zdjęcia/plansze. Przesuwaj zdjęcia w prawo naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE Karina Trojok/Polska Press/UM Sławków/PAS/D.Nowak
Budowa nowej drogi, łączącej drogę krajową nr 94 z Euroterminalem w Sławkowie oraz stacją PKP LHS, to będzie jedna z największych inwestycji drogowych w Śląskiem. Miasto po unieważnieniu pierwszego postępowania przetargowego i okrojeniu nieco zakresu prac, które okazały się zbyt kosztowne, przygotowuje się do ogłoszenia drugiego przetargu na tę ważną inwestycję. Jednocześnie, na podstawie zawartego ze starostwem powiatowym w Będzinie, remontowane i przebudowywane będą główne drogi w Sławkowie, dziś zniszczone przez ciężkie tiry, jadąc do wspomnianych terminali przeładunkowych.

Nowa droga do Euroterminala w Sławkowie to priorytet, ale trzeba zmniejszyć koszty

Przed miastem przygotowania do drugiego przetargu na budowę łącznika DK94 z zespołem terminali przeładunkowych w Sławkowie. Pierwotny koszt realizacji inwestycji, według programu funkcjonalno-użytkowego, opiewał na kwotę 428 mln zł. To znacząco więcej niż fundusze zagwarantowane w ramach rządowej dotacji, wynoszącej 250 mln zł.

Dlatego wprowadzana jest modyfikacja projektu, która pozwoli na uzyskanie niższej kwoty, a następnie zostanie ogłoszone drugie postępowanie przetargowe.

Największą część kosztów z pierwotnego zakresu inwestycji stanowiła budowa dwupoziomowego węzła na DK94. Został on wpisany do zakresu inwestycji zgodnie z pierwotnymi założeniami, opracowanymi przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. To, zdaniem miasta, spowodowało bardzo duże zwiększenie kosztów.

Dlatego burmistrz Sławkowa zwrócił się do Ministerstwa Infrastruktury o poparcie dla zmiany sposobu połączenia nowej drogi z drogą krajową nr 94, łączącą miasta Zagłębia i Śląska z Krakowem. Teraz, zamiast dwupoziomowego węzła powstać ma jednopoziomowe skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. Wniosek o zmiany został już skierowany przez miasto do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Dodatkowe zmiany obejmą wyłączenie z zakresu przetargu budowy trzech rond. Wykona je powiat będziński w ramach przebudowy zarządzanych przez siebie dróg, na które pozyskał pieniądze w ramach Programu Inwestycji Strategicznych. Ta powiatowa inwestycja będzie realizowana przy wsparciu finansowym miasta Sławków, zgodnie z zawartym listem intencyjnym o współpracy. Wszystko to pozwoli to na zmniejszenie kosztów z 428 mln zł do 278 mln zł.

- Zmiany pozwolą na redukcję kosztów i przeprowadzenie nowego postępowania – mówił ostatnio Rafał Adamczyk, burmistrz Sławkowa.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia przekaże także miastu Sławków 600 tys. zł na wsparcie pierwszego etapu prac projektowych budowy łącznika DK94 z zespołem terminali przeładunkowych.

Rewolucja drogowa w Sławkowie konieczna. Tiry jadą wąskimi drogami pod oknami mieszkańców

Budowa nowego układu komunikacyjnego i łącznika DK94 z zespołem terminali przeładunkowych w Sławkowie to konieczność. Mieszkańcy i władze samorządowe Sławkowa oraz sąsiedniej Dąbrowy Górniczej zabiegały o to przedsięwzięcia od wielu lat, bo też mieszkańcy obu tych miast najbardziej cierpią dziś na braku bezpośredniego dojazdu do Euroterminala oraz stacji przeładunkowej PKP LHS. Dziś setki ciężkich tirów jadą codziennie wąskimi, lokalnymi ulicami, pod oknami domostw, po odbiór towarów do Euroterminala na Grońcu i stacji przeładunkowej PKP LHS na Dębowej Górze. Nie można m.in. bezpiecznie przejść przez ulicę, jechać na rowerze, a do tego niektórym od tego ruchu popękały ściany domów.

Od 1 kwietnia, na dwa miesiące, ponownie dopuszczony zostanie ruch ciężarówek dojeżdżających ul. Strzemieszycką w Dąbrowie Górniczej do Euroterminala w Sławkowie. Za dwa miesiące znów nastąpi zmiana i kierowcy tirów będą kierowali się do terminali przeładunkowych z kontenerami ulicami Sławkowa. Od sierpnia 2020 r., takie zmiany naprzemiennie wprowadzane są co dwa miesiące. To efekt porozumienia prezydenta Dąbrowy Górniczej, burmistrza Sławkowa i starosty będzińskiego.

Wobec ogromnego, uciążliwego ruchu tirów, były protesty, blokowanie dróg. Aż w końcu udało się przekonać decydentów, że ten nowy łącznik, z dala od domów, chodników, miejskich ulic, jest po prostu najlepszym i jedynym tak naprawdę dobrym wyjściem z całej tej kłopotliwej sytuacji.

Pozyskane na budowę łącznika fundusze pochodzą z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Pozwolą one rozwiązać jeden z najpoważniejszych z problemów mieszkańców Sławkowa, szczególnie rejonu ulic: Groniec, Niwa, Hrubieszowska, Kołdaczka i Wrocławska. Z drugiej strony realizacja inwestycji będzie też miała duży wpływ na przyśpieszenie rozwoju gospodarczego Sławkowa.

Zgodnie z aktualną koncepcją budowy łącznika, nie jest planowany przebieg drogi przez tereny, na których znajduje się zabudowa mieszkaniowa.

Budowa nowego łącznika do Euroterminala w Sławkowie: taki jest plan prac

Zamówienie przetargowe dotyczy „Budowy łącznika drogowego pomiędzy Drogą Krajową nr 94 a Euroterminalem i stacją PKP LHS w Sławkowie dla rozwoju transportu intermodalnego” w systemie zaprojektuj i wybuduj. Do wykonawcy prac będzie należało wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań projektowych, uzyskania w imieniu i na rzecz zamawiającego koniecznych opinii i warunków technicznych, uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, decyzji i zgód niezbędnych wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz decyzji ZRID. Konieczne będzie też uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. To pierwszy, ale bardzo ważny krok w realizacji tego przedsięwzięcia.

Całkowita długość koniecznego do wybudowania układu drogowego to ponad 8,3 km wraz z budową połączenia (skrzyżowania zamiast kosztownego węzła) z drogą krajową nr 94. W ramach inwestycji planuje się budowę na terenie Sławkowa drogi z dwoma pasami ruchu dla połączenia drogi krajowej nr 94 z Euroterminalem z dojazdem do stacji PKP LHS Sławków. Konieczna będzie budowa węzła na DK94 oraz czterech obiektów inżynierskich dla przejścia nowej drogi przez istniejące linie kolejowe. Dodatkowo powstaną niezbędne skrzyżowania łącznika z istniejącymi drogami.

W ramach inwestycji zostaną także przebudowane dwa istniejące już odcinki dróg, czyli droga dojazdowa do bramy głównej Euroterminala na ul. Groniec i ul. Szerokotorowa, prowadząca do stacji PKP LHS. Zaplanowane będą także inne niezbędne elementy infrastruktury drogowej, pieszej, rowerowej, odwodnienie, oświetlenie, urządzenia ochrony środowiska. Ostateczny zakres inwestycji będzie uzależniony od ofert cenowych przedstawionych w przetargu przez zainteresowanych wykonawców.

Całkowity koszt inwestycji oszacowany został wstępnie na kwotę 428 mln zł, ale miasto chce go zmniejszyć do wspomnianych 278 mln zł. Miasto na prośbę podmiotów zainteresowanych budową łącznika jako inwestycji o regionalnym znaczeniu wzięło na siebie pozyskanie pieniędzy z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych. Dzięki temu zapewniło na realizację przedsięwzięcia kwotę 250 mln zł. Jak podkreślają więc władze lokalne Sławkowa otwartą sprawą pozostaje więc kwestia kosztów dodatkowych, jakie związane są z zaplanowaną inwestycją.

Inwestycja jest bardzo złożona, tak więc lata 2024-2025 upłyną na pracach związanych ze szczegółowym projektowaniem i uzyskaniem wszystkich niezbędnych pozwoleń administracyjnych. W latach 2026-2027 planowane jest przeprowadzenie prac budowlanych.

Nowa droga do Euroterminala w Sławkowie: rozmowy z firmami

Władze Sławkowa poszukują też innych źródeł wsparcia dla tej inwestycji, burmistrz rozmawia z właścicielami prywatnych firm.

- Jesteśmy teraz w kluczowym momencie tej inwestycji. Pod koniec stycznia podpisałem z jedną ze spółek logistycznych porozumienie o współpracy przy tej inwestycji, z trzema kolejnymi prowadzę zaawansowane rozmowy, do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii złożyłem 7 lutego wniosek o dotację na ponad 16 mln złotych. Idziemy do przodu – przekazał ostatnio Rafał Adamczyk.

Remont i przebudowa głównych dróg w Sławkowie

Plany wspólnych inwestycji drogowych w Sławkowie były jednym z punktów niedawnego spotkania burmistrza Sławkowa Rafała Adamczyka ze starostą będzińskim Sebastianem Szaleńcem. Rozmowy dotyczyły głównie przebudowy powiatowych ulic – Piłsudskiego, Wrocławska, Kołdaczka, Hrubieszowska, Niwa i Groniec. Na tę inwestycję oba samorządy pozyskały wspólnie niemal 30 mln zł dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych.

- Nadchodząca kadencja będzie czasem wielu, ogromnie trudnych i niezwykle ważnych dla mieszkańców wyzwań, także w sferze infrastruktury drogowej. Oczywiście najbardziej skomplikowanym do realizacji przedsięwzięciem będzie dla nas budowa łącznika pomiędzy DK 94 a terminalami przeładunkowymi, na którą pozyskaliśmy ćwierć miliarda złotych. Przebudowa powiatowych dróg przyniesie również olbrzymie korzyści dla mieszkańców. Przebudujemy powiatowe ulice wraz z chodnikami. Powstaną nowe, bezpieczne przejścia dla pieszych oraz urządzenia spowalniające ruch – mówi Rafał Adamczyk.

Porozumienie o współpracy przy realizacji inwestycji burmistrz Sławkowa i starosta będziński podpisali w grudniu 2023 roku. Przebudowa powiatowych dróg wpisuje się bowiem w kilku punktach w zakres miejskiej inwestycji związanej z budową łącznika. Stąd pojawił się między innymi pomysł, by starostwo w ramach prac wykonało trzy skrzyżowania o ruchu okrężnym na swoich powiatowych drogach.

Miasto zadeklarowało współpracę przy realizacji tej inwestycji i pomoc powiatowi będzińskiemu w tym zakresie, również finansową.

Dzięki współpracy burmistrza Sławkowa ze starostą będzińskim i dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg zmodernizowanych zostało w ostatnich latach kilka odcinków dróg powiatowych. To ulice: Olkuska, Obrońców Westerplatte i Piłsudskiego.

- Każdego roku uzgadniałem ze starostą będzińskim zakres pomocy finansowej ze strony Sławkowa. Tylko w tej kadencji przekazaliśmy na powiatowe drogi ponad 1 mln złotych. Dzięki temu udało się nam wspólnie wyremontować kilka ważnych odcinków dróg, z których mieszkańcy korzystają każdego dnia - podkreśla burmistrz Sławkowa.

od 7 lat
Wideo

Jak głosujemy w II turze wyborów samorządowych

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na bedzin.naszemiasto.pl Nasze Miasto